Hier begint herstel

Geven En Nemen In Balans!

Axell Claims levert het beste van twee werelden: de claimant heeft regie over zijn herstel, krijgt onafhankelijk en transparant inzicht in zijn persoonlijke schade en te verwachten schadevergoeding. De claimant herstelt hierdoor beter en sneller.

Het gevolg voor de verzekeraar is een sneller en efficiënter proces met minder schadelast. Dat is in het belang van ons allemaal.

Onderzoek toonde aan dat Axell Claims zorgt voor:

25%
kortere herstel- en doorlooptijd
20%
lagere
schade
8,4
Hoge klanttevredenheid (gewaardeerd met een 8,4!)
Beduidend lagere behoefte aan externe deskundigheid

Axell Claims helpt

De schadeomvang bij letsel wordt positief beïnvloed wanneer de schade-afhandeling beter, sneller en met respect voor de zelfredzaamheid van de claimant opgezet wordt.

Vanuit deze filosofie ontwikkelden wij ons online platform - mijnclaim.com - waar verzekeraar en claimant elkaar vinden.

We maken het letselschadeproces hiermee transparanter, positiever, sneller, beter en goedkoper. Dit doen we door een actieve en op herstel gerichte begeleiding van de benadeelde. Het Axell Letselschade Platform faciliteert dit.

Hiermee focussen we op begrip voor het trauma in plaats van de hoogte van de schade.

Axell methodiek

Onze methodiek berust op gedragsweten- schappelijke inzichten en focust op herstel en erkenning van het doorgemaakte trauma. Dit maakt dat de claimant zich gehoord en begrepen voelt. Door de regie zoveel mogelijk bij de benadeelde te laten, wordt onzekerheid beperkt en herstel bevorderd.

24/7 toegang voor de claimant

Claimant heeft in de meeste gevallen direct inzicht in de te verwachten schadevergoeding

Primaire focus op het doorgemaakte trauma

Claimant heeft zoveel mogelijk regie en bepaalt zelf het tempo

Het Mijnclaim.com Platform

Axell Claims ontwikkelde mijnclaim.com, een online tool voor claimanten en verzekeraars die transparante claimafhandeling en enkelvoudige opslag van gegevens faciliteert. Tijdrovende administratieve handelingen zijn beperkt, termijnen worden automatisch bewaakt en de berekening van de schadevergoeding is gebaseerd op wettelijke normen, jurisprudentie en geaccepteerde richtlijnen. De marktnormen zoals gepubliceerd door de Letselschade Raad, PIV en het Keurmerk Klantgericht Verzekeren zijn in het systeem verwerkt. Hierdoor kan de professional de aandacht richten op begeleiding van de claimant in plaats van de beoordeling van de claim.

Voordelen van de Axell Claims methodiek:

  • Biedt transparantie over het proces en de te verwachten schadevergoeding
  • Ondersteunt de workflow voor alle betrokken partijen
  • Voorkomt onnodige administratieve handelingen
  • Stimuleert actieve betrokkenheid van de claimant
  • Bevordert het herstel en welbevinden (victim empowerment)
  • Beïnvloedt de uitkomst van het schadeproces positief
  • Draagt bewezen bij aan snellere afhandeling van de claim en lagere kosten

Wie Zijn Wij

Ons team bestaat uit zeer ervaren professionals die vanuit diverse disciplines de huidige letselschadepraktijk willen verbeteren. Dit doen we door te werken vanuit de behoefte van de benadeelde en de uitkomst van het herstel waarmee we het schadeproces positief beïnvloeden.

Axell Claims team

In het Axell Claims team zitten: Letselschade specialisten, Juristen, Bemiddelaars, Mediators, Communicatiedeskundigen, Fysiotherapeuten, Medisch adviseurs, Gezondheidszorgwerkers, Arbeidsdeskundigen, Trainers, Consultants, IT-deskundigen.

Klanten zijn enthousiast

Al meer dan 15.000 benadeelden werden op onze manier begeleid bij het herstel en het regelen van de schade. Hieruit blijken de relevante voordelen voor de verzekeraar en de claimant.

Claimanten beoordelen onze aanpak positief. We krijgen hiervoor maar liefst een 8,4! Gebruik maken van ons platform straalt daarmee positief af op uw maatschappij!